Ái Việt là nơi hỗ trợ các nhà khoa học trẻ người Việt đang học tập và làm việc tại các nước phát triển có mong muốn, nguyện vọng về nước xây dựng sự nghiệp và góp sức vào sự phát triển của Việt Nam.

Share.

Bình luận