Công sở

Hai lăm tuổi. Đụng đâu cũng nhận được cả trăm câu hỏi kiểu: Bao giờ lấy chồng? Này, con A,…

Chúng ta đếm từng giây bên nhau, chờ đợi từng phút bên cạnh. Học từng giờ để bỏ qua và…