Chính quyền Huế xử lý thông tin nóng từ người dân qua smartphone

0 15

Chỉ với một vài cú chạm trên smartphone, người dân tại tỉnh TT-Huế có thể truyền tải những phản ánh, kiến nghị của mình đến chính quyền, cơ quan chức năng qua Hệ thống điều hành đô thị thông minh (HueS).

Bạn cũng có thể thích