Chính phủ Venezuela nắm bitcoin trong tay nhưng không biết xử lý thế nào

0 20

Ngân hàng trung ương Venezuela đang đánh giá nội bộ xem có thể lưu trữ tiền ảo trong ngân khố hay không.

Bạn cũng có thể thích