Cách xóa nội dung bẩn, tin nhắn spam và page giả mạo trên Facebook

0 17

 Việc lờ đi các nội dung xấu sẽ vô tình trở thành hành động tiếp tay cho kẻ gian tiếp tục thực hiện điều này. Người dùng có thể “tố cáo” các nội dung bẩn để giúp làm trong sạch Facebook.  

Bạn cũng có thể thích