Cách nhanh nhất để in hoa chữ đầu tiên sau khi bạn gõ trên Android

0 16

Bạn gõ một câu rất dài trên email hoặc Messenger và nhận thấy mình quên viết hoa một từ nào đó, chẳng hạn tên người, bạn sẽ làm gì?

Bạn cũng có thể thích