Android 10 cho phép người dùng cá nhân hóa thiết bị bằng cách thêm ảnh đại diện (profile picture) vào màn hình khóa.

Ảnh này không chỉ xuất hiện trên màn hình khóa, nó còn xuất hiện trên trình đơn Quick Settings. Với ảnh này, bạn có thể dễ dàng nhận biết thiết bị của mình.

Khi bạn đăng nhập vào Gmail và các dịch vụ khác, bạn sẽ thấy ảnh đại diện thu nhỏ của chính mình. Đây là dấu hiện nhận biết tài khoản, thiết bị, và ứng dụng bạn đang sử dụng là của bạn.

Android 10 có một biểu tượng tương tự như vậy trên màn hình khóa và khay thông báo, nhưng Google không bật nó mặc định.

Tuy vậy, bạn có thể dễ dàng bật nó và đặt ảnh bất kỳ bạn thích làm ảnh đại diện chỉ với một vài cú chạm.

Cách hiển thị ảnh đại diện trên màn hình khóa của Android 10

Mở ứng dụng Settings (Cài đặt), và chọn System (Hệ thống). Kế đến, bạn chọn Advanced (Nâng cao), và sau đó Multiple users (Nhiều người dùng). Tại đây, bạn sẽ thấy tài khoản của mình, và một tài khoản khách (guest). Hãy chọn tài khoản của bạn. Ở hộp thoại hiện ra, bạn bấm nút mũi tên hướng xuống bên cạnh ảnh đại diện. Từ trình đơn xổ xuống, bạn có hai tùy chọn gồm: Take a photo (Chụp ảnh) và Choose an image (Chọn hình ảnh).

Nếu bạn muốn chụp ảnh mới, hãy chọn Take a photo. Ngược lại, nếu bạn muốn chọn ảnh có sẵn trong thư viện ảnh trên điện thoại, hãy chọn Choose an image.

Trong trường hợp này, chúng tôi chọn Choose an image. Khi chọn tùy chọn này, Android sẽ hiển thị trình duyệt ảnh để bạn chọn ảnh mình muốn. Sau khi chọn ảnh vừa ý, bạn có thể cắt cúp (crop) để điều chỉnh nó bằng cách phóng to (zoom in) hoặc thu nhỏ (zoom out). Hoàn tất, bạn bấm nút Done (Xong), sau đó bạn bấm nút OK ở hộp thoại Profile info (Thông tin hồ sơ).

Quay lại màn hình khóa và bạn sẽ thấy ảnh đại diện đã xuất hiện ở phía trên góc phải, cũng như ở phía dưới góc phải của trình đơn Quick Settings.

Ca Tiếu (theo Gadget Hacks)

Cách bật giao diện tối toàn hệ thống trên Android 10

Trên Android 10, Dark theme (hay Giao diện tối) đã chính thức có mặt trên toàn hệ thống, và cách bật tắt nó vô cùng đơn giản.

Share.