Cách gửi tab Chrome đang đọc từ máy tính sang Android hoặc iOS

0 15

Google đang triển khai Chrome 77 phiên bản ổn định đến các nền tảng phổ biến bao gồm Windows, macOS, Linux, Android, và iOS.

Bạn cũng có thể thích