Để cập nhật tất cả các ứng dụng trên Android 10 lên phiên bản mới nhất một cách nhanh nhất, bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau.

Thông thường, mỗi khi muốn kiểm tra và cập nhật các ứng dụng trên Android, bạn sẽ mở Google Play Store (CH Play), bấm nút trình đơn hình ba thanh ngang, sau đó chọn My apps & games (Ứng dụng và trò chơi của tôi), và cuối cùng bấm nút Update all (Cập nhật tất cả). Đây là cách thông dụng nhất, nhưng nó không phải là cách nhanh nhất.

Thay vào đó, bạn chỉ cần bấm và giữ lên biểu tượng của ứng dụng Play Store (CH Play). Từ trình đơn xổ ra, bạn bấm và giữ lên lối tắt tên My apps (Ứng dụng của tôi), sau đó kéo và thả nó ra màn hình chính.

Thao tác trên sẽ tạo một biểu tượng mới tên My apps (Ứng dụng của tôi) trên màn hình chính. Kể từ bây giờ, mỗi khi bạn muốn cập nhật một hay nhiều ứng dụng, bạn chỉ cần bấm lên biểu tượng mới, và bạn sẽ thấy thẻ Update (Bản cập nhật) của My apps & games (Ứng dụng và trò chơi của tôi) ngay lập tức. Tại đây, bạn chỉ cần bấm nút Update all (Cập nhật tất cả) để cập nhật tất cả các ứng dụng trên Android 10 lên phiên bản mới nhất.

Đúng như đã nói ở trên, toàn bộ quá trình kiểm tra và cập nhật ứng dụng chỉ gói gọn trong hai cú chạm.

Ca Tiếu (theo Gadget Hacks)

Cách bật giao diện tối toàn hệ thống trên Android 10

Trên Android 10, Dark theme (hay Giao diện tối) đã chính thức có mặt trên toàn hệ thống, và cách bật tắt nó vô cùng đơn giản.

Share.