Bộ TT&TT tập huấn, nâng cao nhận thức an toàn thông tin tại Đà Lạt

0 15

 Cục An toàn thông tin cảnh báo các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị cần nhận thức đầy đủ, chuẩn bị các nguồn lực, sẵn sàng phản ứng với các sự cố an toàn thông tin.

Bạn cũng có thể thích