Bitel nhận giải thưởng sản phẩm viễn thông mới xuất sắc nhất năm 2019

0 18

Ngày 03/09/2019 Gói cước không giới hạn Ti5 của Bitel (Thương hiệu viễn thông của Viettel tại Peru) đã có tên tại hạng mục “Sản phẩm viễn thông mới xuất sắc nhất” thuộc hệ thống Giải thưởng Kinh doanh kinh doanh quốc tế 2019.

Bạn cũng có thể thích