Bất ngờ với tên gọi iPhone 2019 vừa rò rỉ, không có iPhone “giá rẻ”?

0 18

Nhà sản xuất ốp lưng ESR vừa tiết lộ các tên gọi iPhone 2019, trong đó không có phiên bản iPhone nào còn tên gọi “R” giá rẻ.

Bạn cũng có thể thích