Apple ngăn người dùng thay thế màn hình không chính hãng

0 16

Bạn sẽ thấy tin nhắn cảnh báo trên điện thoại iPhone 11 và 11 Pro nếu thay thế màn hình từ hãng thứ ba.

Bạn cũng có thể thích