Apple đầu tư 1 tỷ USD vào Ấn Độ để sản xuất iPhone

0 16

Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về lâu về dài. Tuy nhiên, đó chính là Ấn Độ chứ không phải Việt Nam như một vài tin đồn trước đây.

Bạn cũng có thể thích