Ngoài các phương thức xác thực hiện nay bằng mật khẩu dùng một lần (OTP SMS, OTP Token), hay chữ ký điện tử (chứng thư số), khách hàng của ACB sẽ có thêm phương thức xác thực mới là Thẻ OTP ma trận tiện lợi.

Phương thức xác thực OTP ma trận này nhằm cung cấp thêm cho khách hàng cá nhân nhiều sự lựa chọn khi giao dịch qua ACB Online.
Thẻ OTP ma trận là thẻ do ACB phát hành dùng để xác thực giao dịch qua ACB Online. Trên mỗi thẻ có in một bảng ma trận số gồm 64 ô số (8×8) khác nhau, và một số serial của thẻ. Khi khách hàng đăng ký sử dụng thẻ, nhân viên ACB sẽ tiến hành đăng ký số serial kết nối với tài khoản ACB Online của khách hàng. Sau khi đăng ký thẻ xác thực, mỗi lần thực hiện giao dịch trên ACB Online, để xác thực lệnh hệ thống yêu cầu khách hàng nhập vào ba tọa độ ô số ngẫu nhiên, được chọn từ thẻ xác thực.
Giả sử khách hàng có thẻ ma trận trên và hệ thống yêu cầu khách hàng nhập giá trị của các ô H3, D5, C4 thì các giá trị hợp lệ khách hàng cần nhập vào sẽ là 64, F3, 32.

Ưu điểm của việc sử dụng phương thức xác thực OTP ma trận: Chỉ có khách hàng có thẻ OTP ma trận trên tay mới có thể xác thực giao dịch; khách hàng sử dụng thẻ OTP ma trận sẽ không bị phụ thuộc vào tình trạng mạng viễn thông như với phương thức OTP SMS; thẻ OTP ma trận nhỏ, gọn, khó hư hỏng có thể để trong ví dễ dàng và sử dụng được ở nước ngoài và không bị lỗi thiết bị như OTP Token; chi phí thẻ OTP Ma trận rẻ hơn nhiều so với thiết bị OTP Token, hoặc Token-CA (30.000 đồng một thẻ).
Tương đương phương thức xác thực OTP SMS, OTP Token, hạn mức giao dịch của OTP ma trận cũng là 100 triệu đồng một ngày đối với tài khoản thụ hưởng thông thường và 2 tỷ đồng một ngày đối với tài khoản thụ hưởng tin cậy (đăng ký tại quầy) và thực hiện được tất cả các giao dịch trên ACB Online.

Share.