Trong năm 2019, Bộ TT&TT đã rất tích cực trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy thử nghiệm 5G, cũng như kêu gọi phát triển các sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam với phương châm để người Việt chuyển từ làm thuê sang làm chủ. 

browser not support iframe.

Ban Công nghệ – VietNamNet

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ truyền thông và Kinh tế số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ truyền thông và Kinh tế số

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam có thể là biểu tượng tiếp theo về sự trỗi dậy của một quốc gia châu Á. Chính phủ coi kinh tế số là động lực quan trọng để đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển.    

Share.