• Đường sắt tăng tải các tuyến du lịch

    3 năm trước mit 0
    Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, VNR duy trì chạy 8 đôi tàu/ngày trên tuyến Hà Nội – Nha Trang, Hà Nội – Đà Nẵng… Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu đi lại của nhân dân, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cũng lập thêm các đôi tàu khu đoạn để phục vụ hành khách. Cụ thể, sẽ tổ ch[...]