• PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM LÝ GIẢI VÌ SAO NGƯỜI VIỆT GIỎI MÀ VẪN NGHÈO!

    3 năm trước mit 0
    rải qua 30 năm đổi mới, chiến tranh đã qua 40 năm, Việt Nam có nhiều tiến bộ và được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao cả về tốc độ phát triển, các chính sách liên quan đến con người. Nhưng có một điều, Việt Nam vẫn còn nghèo. “Phải chăng điều này tất cả là do khách quan? Chắc không phải. Phải chăng người Việt chỉ có thế này thôi? Chắc cũng không phải”, Phó Thủ tướng Vũ[...]