• Nghỉ lễ 7 ngày 30-4, 1-5

    3 năm trước mit 0
    Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2016 người lao động sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày và dịp lễ 30-4, 1-5 sẽ nghỉ liên tục bốn ngày. Ông Lưu Hồng Sơn, phó chánh văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho biết như trên. Theo thông báo của Bộ 
LĐ-TB&XH về lịch nghỉ dịp lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chí[...]