• Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

    3 năm trước admin 0
    Theo chương trình làm việc đã được thống nhất, phần cuối buổi làm việc sáng nay, 30/3, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Quốc hội khoá XIII sẽ bầu ngay người lãnh đạo mới 1 ngày sau đó. Trong bản báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùn[...]
  • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội

    3 năm trước admin 0
    Với đa số phiếu đồng ý, bà Kim Ngân trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và cũng là người đầu tiên thực hiện quy định tuyên thệ khi nhậm chức. Công bố kết quả sáng 31/3 sau nửa buổi làm việc, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tý cho biết có 472 đại biểu (95%) tán thành bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội, thay thế ông Nguyễn Sinh Hùng vừa t[...]