• Chính phủ hiện nay có bao nhiêu Bộ?

    3 năm trước mit 0
    Ngày 9/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 3 tân Phó Thủ tướng và 18 tân Bộ trưởng, Trưởng ngành. Tổng cộng Chính phủ hiện nay có 27 thành viên, trong đó có 19 Bộ trưởng. 1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu Chính phủ với 27 thành viên. Ngày sinh: 20/7/1954 Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Qu[...]