• Rò rỉ chứng từ thuế của hàng trăm chính trị gia và nguyên thủ quốc gia

    3 năm trước mit 0
    Hơn 11,5 triệu chứng từ thuế liên quan tới các thương vụ làm ăn ở nước ngoài của 140 chính trị gia, trong đó có 12 nguyên thủ quốc gia các nước hoặc đang đương chức hoặc đã bãi nhiệm bị rò rỉ. AFP cho biết, việc rò rỉ số tài liệu này được biết tới là một trong những đợt phanh phui tài liệu lớn nhất lịch sử thuộc lĩnh vực chống trốn thuế. Trong đó tiết lộ, các giao dịch tà[...]