• Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

    3 năm trước admin 0
    Theo chương trình làm việc đã được thống nhất, phần cuối buổi làm việc sáng nay, 30/3, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Quốc hội khoá XIII sẽ bầu ngay người lãnh đạo mới 1 ngày sau đó. Trong bản báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XIII của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Sinh Hùn[...]