• Hơn 600 sinh viên bị thôi học tại trường ĐH sư phạm TP.HCM

    3 năm trước mit 0
    Phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học. Theo đó, có 617 sinh viên các khóa (từ K37 đến K40) thuộc diện bị buộc thôi học và 666 sinh viên các khóa (từ K37 đến K41) bị cảnh cáo học vụ. Trong đó, khóa K38 có sinh viên dự kiến bị buộc thôi học nhiều nhất là 278 người. Lý do buộc thôi học [...]