• Việt Nam qua mắt giáo sĩ phương Tây: Những hình phạt tàn khốc

    3 năm trước mit 0
    Một trong những nội dung mà nhà truyền giáo Ý G.F.de Marini (1608 – 1682) quan tâm quan sát và ghi chép đó là hình pháp. Phạm nhân thời phong kiến chờ xét xử – tranh tư liệu Ngục hình và tử tội Tại các tỉnh không có nhà ngục, trong nhà quan tỉnh vẫn có đủ dụng cụ để cầm giữ tra khảo: xiềng, xích, khóa tay và những dụng cụ bằng sắt khác nữa. Thông dụng nhất là gông. Gông làm bằng[...]