T6, 04 / 2016 10:06 sáng | mit

Theo đó, có 617 sinh viên các khóa (từ K37 đến K40) thuộc diện bị buộc thôi học và 666 sinh viên các khóa (từ K37 đến K41) bị cảnh cáo học vụ. Trong đó, khóa K38 có sinh viên dự kiến bị buộc thôi học nhiều nhất là 278 người.

Lý do buộc thôi học và cảnh cáo học vụ là điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình học kỳ của những sinh viên này quá thấp, không đủ điều kiện tiếp tục theo học. Những sinh viên bị cảnh cáo học vụ ba lần liên tục hoặc bốn lần không liên tục sẽ bị buộc thôi học.

ThS Huỳnh Công Ba, trưởng phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên nhà trường, cho biết: “Nếu sinh viên có thắc mắc gì cần đến phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên. Đồng thời, các khoa sẽ kiểm tra thông tin trên và dự kiến ngày 13-4 nhà trường sẽ họp để đưa ra kết luận chính thức”.

 

Theo đó, có 617 sinh viên các khóa (từ K37 đến K40) thuộc diện bị buộc thôi học và 666 sinh viên các khóa (từ K37 đến K41) bị cảnh cáo học vụ. Trong đó, khóa K38 có sinh viên dự kiến bị buộc thôi học nhiều nhất là 278 người.

Lý do buộc thôi học và cảnh cáo học vụ là điểm trung bình chung tích lũy và điểm trung bình học kỳ của những sinh viên này quá thấp, không đủ điều kiện tiếp tục theo học. Những sinh viên bị cảnh cáo học vụ ba lần liên tục hoặc bốn lần không liên tục sẽ bị buộc thôi học.

ThS Huỳnh Công Ba, trưởng phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên nhà trường, cho biết: “Nếu sinh viên có thắc mắc gì cần đến phòng công tác chính trị và học sinh, sinh viên. Đồng thời, các khoa sẽ kiểm tra thông tin trên và dự kiến ngày 13-4 nhà trường sẽ họp để đưa ra kết luận chính thức”.

 
Theo BM


Bạn đang đọc tin tức tại Etin.vn, có bài viết cần đăng, tin tức hot vui lòng gửi về hộp thư contact.etin@gmail.com . Chúng tôi sẽ duyệt và đăng tin tức của bạn.

Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục